.. 

Przygoda z angielskim

  • Kategoria: Ogłoszenia
  • Odsłony: 200

Regulamin "Przygody z angielskim"

                                                            REGULAMIN

1 Każdy Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu Organizatora 

2 Każdy Uczestnik ma prawo:

- brać udział we wszystkich zajęciach programowych;

- zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy oraz wyrażać publicznie swoje poglądy;

- do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:

- brać czynny udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę;

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w trakcie trwania wypoczynku; - stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów; - stosować się do poleceń wychowawców;

- okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innym osobom starszym;

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę;

4. Dzieci uczestniczą w kursie języka angielskiego.

5. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką od godziny 10:00 do 16:00.

6. Istnieje możliwość odebrania dziecka przed godziną 16:00, co należy ustalić  rano danego dnia.

7. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu .

8. Uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa wobec wychowawców.

9. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody wychowawcy.

10 Dzieci mogą zostać odebrane przez inne osoby tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

11 Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika  odpowiadają finansowo rodzice lub ich prawni opiekunowie.

12 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie: telefony komórkowe, tablety, PSP i inne.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa i w pełni go akceptuję;

 

Imię / nazwisko Rodzica/Opiekuna                Data i podpis przyjmującego zgłoszenie

Data i podpis

  • Kategoria: Ogłoszenia
  • Odsłony: 756

Przygoda z angielskim

I ty zostaniesz  Indianinem “   …………………….. LAST minute call   ---  TIME TO PLAY "

Serdecznie zapraszam na przygodę z językiem angielskim, niezwykłą podróż w czasie, przygotuj się na przygodę i  fantastyczną zabawę.  Na początku własnoręcznie wykonamy stroje, następnie dzieciom zostaną nadane imiona.  Zbudujemy wigwamy i postawimy totem. Wykonamy pióropusze. Dziewczynki stworzą własne naszyjniki oraz kolczyki z koralików i piór. Chłopcy zrobią amulety mające ich chronić przed Bladymi Twarzami.  

Poćwiczymy celne oko rzucając do celu. Wybierzemy się do stadniny koni, gdzie dowiemy się jak oporządzić mustanga przed wyprawą. Każdy będzie miał okazję dosiąść wierzchowca. Na koniec zorganizujemy polowanie, które zakończymy indiańską ucztą i tańcami. 

Dodatkowe atrakcje:

1 Strzelanie z łuku –

2 Rzuty włócznią –

3 Rzut na bizonie rogi –

4 Nauka tańca indiańskiego –

5 Malowanie twarzy –

6 Przejazd bryczką –

7 Fashion - show  - Pokaz mody

Warsztaty językowe;

Krótkie filmiki w j. angielskim  Mother  Goose Club – osłuchanie się, powtarzanie usłyszanych słów i zwrotów. Język angielski w naturalnych dla dzieci sytuacjach.     Warsztaty -  Samodzielne rękodzieła, szablony tipi, amulety, naszyjniki, bransolety, łapacze snów, itp.   Opowieści o kulturze Indian Ameryki Północnej. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 – 16. Zapewniamy materiały dydaktyczne, profesjonalną opiekę, ubezpieczenie,  zabezpieczamy napoje: woda i soki.

Terminy turnusów:

4-15 lipca   ---   bez sobót i niedzieli

1-12 sierpnia  - bez sobót i niedzieli

Ilość miejsc ograniczona.

Koszt:

200 zł   za tydzień od poniedziałku do piątku.

400 zł za dwu- tygodniowy turnus 10 dni - od poniedziałku do piątku. 

W celu potwierdzenia rezerwacji proszę o wpłacenie zaliczki w wysokości 150 zł.

Podaję nr konta :  Bank ING   07 1050 1461 1000 0091 3581 3559 

Przed wpłatą  proszę o kontakt telefoniczny aby upewnić się czy jeszcze są miejsca .

Nr tel :  730 107 633  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

                                                            REGULAMIN

 

MAŁGORZATA FOLTA
+48 730 107 633
skype:malgorzata.talkthetalk
www.angielski.naszjaroslaw.pl
malgorzatafolta@dh24.pl