.. 

English learning

Język angielski w Jarosławiu - lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych

The first ...

The first ...
​The first day of Spring . Heavy clouds are covering the sky. The temperature is around 6 C . There is no sign of Sun . Looking at the sky you would like to sing the song ; " Oh Mister Sun, Sun, Mister Golden Sun, Please shine down on me" . The first day of Spring should be sunny and warm. Everybody should be happy and full of positive energy. I ho...
Czytaj dalej
737 odsłon
0 komentarze

​Easter Ea...

​Easter Ea...
 Easter is a symbol of new life. It happens on the first Sunday after the first full moon in spring. The name Easter comes from the name of the Saxon Goddess of Spring. Her name was EOSTRE. This day is dedicated to Jesus Christ resurrection. The symbol of Easter are eggs, rabbits and chicken. How did eggs come to be associated with Easter ? Ma...
Czytaj dalej
845 odsłon
0 komentarze

Is winter ...

Is winter ...

Is winter back? I cannot believe it …………….. The snow covered almost everything: bulbs of flowers, branches of trees and the roofs of houses.
What to do in such cold , sunless day?
Look at the sky. Heavy clouds pushed by the wind create strange creatures . Use your imagination . Their shapes are changing all the time . One time they are unicorns, the other time roaring lions or flying birds. One of the clouds reminds me of the strange creature called “Lord of the Mountains” or Lord John. His nickname is “ Liczyrzepa”.
There is legend which tells us about The Lord of the Mountains . In legend he appears as a capricious mountain spirit . He is also known as a powerful genius; friendly ,vain, peculiar, warm, immodest and cold. He likes helping people but not always. Today he is your dearest friend and tomorrow he is cold and alien.
The weather In the mountains is changing all the time . You cannot rely on it . Do you know why ? Everything is up to the Lord of the Mountains who is also called the Lord of Weather. You already know that he is very moody, stubborn and flexible.
If he is in a good mood he enjoys the blue sky and the sunny day, but when he brings back the memories of the princess he loved so much he becomes sad. It happened many years ago but we are now living through the consequences, and that includes what is going on in the mountains; thunder, fog, rain and snow from the top even when the sun is shining.
That is why you cannot predict weather in the mountains . It is good to have umbrella and raincoat with you all the time.
If you would like to know more about Lord John you should visit the museum in Karpacz. It is a place worth seeing. If you will be there you are invited. The snow has already melted. It is wet and muddy. The winter vacations are over. What to do in such day ! I know………………. There is swimming pool in our city. You can go there and have fun. It is great to play with friends in the water. Enjoy your time before you’ll go back to school. Don’t worry. The warmer days are coming. Spring will be back soon.

Czy zima wróciła ? Nie mogę w to uwierzyć …………… . Śnieg przykrył prawie wszystko; pęki kwiatów, gałęzie drzew i dachy domów.
Co robić w ten zimny, mroczny dzień?
Spójrz w niebo. Ciężkie chmury popychane przez wiatr tworzą dziwną plątaninę . Puść wodze wyobraźni. Układ chmur zmienia się przez cały czas. Najpierw widzisz jednorożce, następnie ryczące lwy albo latające ptaki. Jedna z przesuwających się chmur utworzyła dziwną istotę która przypomniała mi Ducha Gór albo Lorda Jana. Jego przydomek to” Liczyrzepa.”
Jest legenda, która opowiada nam o Panu z Gór. Pojawia się on tam jako kapryśny duch z gór. Jest on również znany jako potężny geniusz; przyjazny, próżny, niezwykły, ciepły, nieskromny i zimny. Lubi pomagać ludziom ale nie zawsze ma na to ochotę. Dzisiaj jest twoim najlepszym przyjacielem a jutro jest obcy i nieprzyjazny.
Pogoda w górach zmienia się jak w kalejdoskopie. Nie można na niej polegać. Czy wiesz dlaczego tak się dzieję? Wszystko zależy od Ducha Gór, który jest również znany jako Władca Pogody. Wiemy już przecież, że jest on humorzasty, uparty i nienormowany.
Jeżeli jest w dobrym nastroju cieszy go błękitne niebo i słoneczny dzień ale kiedy przychodzą wspomnienia księżniczki ,którą bardzo kochał staje się smutny. To wszystko wydarzyło się wiele lat temu ale konsekwencje odczuwamy teraz. Są nimi zmiany pogodowe w górach takie jak; pioruny i błyskawice, mgła ,deszcz i śnieg nawet wtedy gdy świeci słońce. Oto dlaczego nie można przewidzieć pogody. Będąc w górach dobrze jest mieć ze sobą parasol i płaszcz przeciw deszczowy.
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o Panu Janie powinieneś odwiedzić muzeum w Karpaczu. Jest to miejsce warte zobaczenia. Jeżeli tam będziesz serdecznie zapraszam.
Śnieg już stopniał. Jest mokro i brudno. Skończyły się ferie zimowe. Co można robić w takim dniu ? Już wiem!.................... W naszym mieście jest basen. Można tam pójść i dobrze się bawić. Wspaniale jest bawić się z przyjaciółmi w wodzie. Ciesz się zanim pójdziesz do szkoły. Nie martw się. Cieplejsze dni przychodzą. Wiosna przyjdzie wkrótce.

Czytaj dalej
776 odsłon
0 komentarze

LOVE

LOVE
What is love ? Is it a flower given to somebody you care for ? Is it a box of chocolate offered with a smile ? Is it a smile to a passerby ? Is it a gentle kiss ? Is it a beautiful view which takes your breath away ? Is it a sunset or a sunrise which bring smile to the kid faces ? What is love : Butterflies in your stomach ...
Czytaj dalej
854 odsłon
0 komentarze

Dear Grand...

Dear Grand...

Dear Grandparents !

Thank you for showing your open arms and an open heart always .
To be a grandparent is to experience the joy of unconditional love. Here is a poem which I love so much . The author of this poem is unknown . Let me share it with you. It is so touching.

WALKING WITH GRANDMA

I like walking with Grandma,
Her steps are short like mine.
She doesn’t say “ now hurry up”
She always takes her time.

I like to walk with Grandma,
Her eyes see things like mine do,
Wee pebbles bright, a funny cloud,
Half hidden drops of dew.

Most people have to hurry,
They do not stop to see.
I’m glad that God made Grandma
Unrushed and young like me!

HAPPY G R A N D P A R E N T S’ DAY !

Drodzy Dziadkowie !
Bardzo dziękujemy za otwarte ramiona i serca.
Być dziadkiem to doświadczać bezwarunkowej miłości. Znalazłam wiersz ,który bardzo lubię. Autor jego jest nieznany. Pozwólcie, że podzielę się nim z wami. Chwyta za serce.

SPACER Z BABCIĄ

Lubię spacerować z babcią,
Jej kroki są takie jak moje.
Nie mówi ‘pośpiesz się’
Zawsze ma czas.

Lubię spacerować z babcią,
Ona widzi te same rzeczy co ja,
Małe błyszczące kamyczki, wesołe chmurki,
Pochowane, do połowy ukryte kropelki rosy .

Większość ludzi biegnie,
Nie zauważa otaczającego świata.
Jestem zadowolony ,że Bóg stworzył babcię
Która się nie śpieszy i jest tak młoda jak ja !

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA !

Czytaj dalej
768 odsłon
0 komentarze

Winter

Winter
It's time to enjoy winter sports such as sledding, skiing, snowboarding and skating. Winter sports are lots of fun everybody knows it. Here is a piece of advice how to play safely.SleddingZipping down a hill can be a great time as long as you are sledding safely . Wear gloves or mittens and boots while you're on the sled  because in addition t...
Czytaj dalej
870 odsłon
0 komentarze

So this is ...............

So this is ...............

So this is Christmas - 


I'm dreaming of the white Christmas , just the one I used to know ........................

The fire on the fire place ,
The lights on the Christmas tree ,
The sound of carols , the smiling faces , 
The nice and welcoming atmosphere;
Thank You God for Christmas and these enchanted moments ....................
Peace to EVERYONE. 

Merry Christmas and a Happy New Year !!!!!!

 

 

A więc  jest  Boże Narodzenie  -

 

Marzę o białych Świętach , takich jakie znałam ...................

Ogniu na kominku ,

Światełkach na choince ,

Dźwięku kolęd , uśmiechniętych twarzach ,

Miłej i przyjaznej atmosferze;

Dziękuję Panie za BOŻE NARODZENIE i te pełne magii chwile ..........

Pokój  LUDZIOM DOBREJ WOLI. 

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !!!!!!!

 

 

Czytaj dalej
775 odsłon
0 komentarze

December

December

December

There is magic in the air . Santa Claus, Elfs and reindeers are very busy .Bells are jingling all the time .You can hear them in the air . Magic is everywhere. The Nature is ready to greet God . The Jesus will be born .

December 6-th

The kids are waiting for presents ;

Santa Claus or Saint Nicholas is said to bring gifts to good children .St.Claus/ called St.Nicholas/is celebrated on the December 6th,name -day of St Nicholas .This is a day when St Nicholas is visiting all kids - some of them in person,some secretly during the night.He comes with a sack full of presents for all the children who have been polite and good all year round . St. Nicholas Day is a fun holiday often enjoyed at preschools and schools .


Grudzień

W powietrzu unosi się magia . Swiety Mikołaj , Elfy i renifery są bardzo zapracowani . Dzwoneczki dzwonią cały czas . Słyszysz ich dźwięk w powietrzu .Magia jest wszędzie. Natura jest gotowa powitać Pana. Wkrótce urodzi się dzieciątko Jezus .

6 grudnia

Dzieci czekają na prezenty .Jest powiedziane ,że Mikołaj przynosi upominki dobrym dzieciom.Santa Claus zwany również Świętym Mikołajem jest obchodzony szóstego grudnia w dniu imienin Świętego Mikołaja. Jest to dzień w którym Święty Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci .Niektóre z nich osobiście a niektóre potajemnie w nocy . Przychodzi z torbą pełną prezentów do tych dzieci , które były uprzejme i grzeczne cały rok . Dzień Świętego Mikołaja to dzień pełen radości często obchodzony w szkołach i przedszkolach .

Czytaj dalej
875 odsłon
0 komentarze

November ...

November

...

November

Thanksgiving - the last Thursday of November

I love this holiday . Whole family is gathered together .It's the busiest travel periods of the year . It's a time to be grateful and to think about all the special people who touched our lives . The tradition of giving thanks is continued in many forms.One of them is saying prayer before dinner.It's also common at the dinning table to tell one reason you are thankful to God that year . The dinner at Thanksgiving consists of baked or roasted turkey,mashed potatoes with gravy, sweet potatoes, cranberry sauce, sweet corn, fall vegetables and pumpkin pie.

In NYC is the Macy's Thanksgiving Day Parade. The parade floats with scenes from Broadway plays, large ballons and Broadway characters.Santa Clause float ends Macy's parade . This is the sign that the Christmas season begins .


Listopad

Święto Dziękczynienia - ostatni czwartek listopada.

Bardzo lubię to święto .Cała rodzina zbiera się razem . Jest to jeden z najtrudniejszych okresów w podróżowaniu . W tym czasie dziękujemy za wszystko co nas spotkało i myślimy o ludziach, którzy w szczególny sposób dotknęli naszego życia. Dziękujemy na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest modlitwa przed obiadem.Innym podzielenie się z obecnymi informacją za co jesteśmy wdzięczni Bogu w tym roku. Obiad w czasie święta Dziękczynienia składa się z pieczonego indyka,ziemniaków pure z sosem,słodkich ziemniaków,sosu z żurawiny,słodkiej kukurydzy, sezonowych warzyw i ciasta z dyni.

Z okzji święta dziękczynienia W Nowym Jorku jest parada organizowana przez Macy's .W powietrzu unoszą się balony przedstawiające postacie z Brodwayu. Balon w kształcie Świetego Mikołaja kończy paradę. Jest to znak ,że zaczyna się okres Bożego narodzenia .

Czytaj dalej
822 odsłon
0 komentarze

​November

​November

​November

It's November 20, 2015 . The days are shorter and shorter. It's dark around 4 pm . It's windy and it rains almost every day . The kids are fussy and complains a lot . Is it a good idea to sit in front of TV and watch movie ? I don't think so . What to do then ?
First of all sing the song 'Rain, rain go away ,come another day ,
Little children , little children , little children want to play .
Then dream about green Sun and red Bird ,
Look for a gold shell on your imaginary beach
Play tag with friends and …………. That's enough …… Use your imagination .
Everything is up to you . Have fun . It's better than TV . Believe me !

Silly me …….. aren't I ? These are my ideas which I want to share with you . I love them. What about you? …….. How do you like them ?Listopad

Jest 20 listopad 2015 . Dni są coraz krótsze . Około 16 jest już ciemno . Prawie każdego dnia wieje wiatr i pada deszcz . Dzieci są marudne i bardzo narzekają . Czy to jest dobry pomysł aby siedzieć przed TV i oglądać film . Nie sądzę . Co więc robić ?
Najpierw zaśpiewajcie piosenkę : „Deszczu, deszczu odejdź – przyjdź innego dnia ,
Małe dzieci ,małe dzieci , małe dzieci chcą się bawić.
Następnie możesz pomarzyć o zielonym Słońcu i czerwonym ptaku ,
Możesz poszukać złotej muszelki na plaży znanej tylko tobie ,
Albo możesz pobawić się w łapanego z przyjaciółmi i ……………. wystarczy ………. zacznij marzyć .
Wszystko zależy od ciebie . Baw się dobrze .To lepsze niż oglądanie TV . Wierz mi .

Głuptas ze mnie – nieprawdaż ? To są moje pomysły którymi chcę podzielić się z Tobą . Mnie się podobają . A ty? Czy tobie się podobają ?

Czytaj dalej
833 odsłon
0 komentarze

October

October

Good morning everybody !

It's almost the end of the month - 28 of October. Today is beautiful day . The sun is shining and the sky is blue . Silks are floating in the air. It's typical Indian Summer.

Have you enjoyed the cup of morning coffee yet ?

In our city in Jarosław is really great cafe close to the City Hall. The seats are outside and inside. You can take a seat outside and enjoy this lovely autumn morning. I love this place. They serve here really good cappuccino and delicious hot apple tart with ice cream. It's so..... good. This cafe is called Galeria Przedmiotu.Dzień dobry wszystkim !

Jest prawie koniec miesiąca – 28 pażdziernik . Dzisiaj jest piękny dzień .Świeci słońce a niebo jest błękitne. Pajęczyny unoszą się w powietrzu . Jest tak zwane Babie Lato .

Czy wypiłaś już poranną kawę ?

W naszym mieście Jarosławiu blisko ratusza jest świetna kafejka. Miejsca siedzące są na zewnątrz i wewnątrz. Możesz usiąść na zewnątrz i podziwiać uroczy jesienny poranek . Bardzo lubię to miejsce .
Podają tutaj naprawdę dobre cappuccino i wyśmienitego gorącego jabłecznika z lodami. Jest on bardzo dobry . Ta kafejka nazywa się Galeria Przedmiotu .

Czytaj dalej
805 odsłon
0 komentarze
MAŁGORZATA FOLTA
+48 730 107 633
skype:malgorzata.talkthetalk
www.angielski.naszjaroslaw.pl
malgorzatafolta@dh24.pl

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia